Stories

Modlitwa o nowe rodziny

Abba, Ojcze Miłosierny,
Ty w Świętej Rodzinie ukazałeś nam piękno
domowego Kościoła.
Pomóż nam budować nowe rodziny
jako święte, sakramentalne wspólnoty,
jako ostoję pokoleń.
Niech każda z nich będzie prawdziwym, odpowiedzialnym środowiskiem
miłości i życia.

Niech będzie pierwszą szkołą człowieczeństwa
i wielkiego przykazania miłości –
tej miłości, która cierpliwa jest, łaskawa jest,
która nie szuka swego, nie pamięta złego,
która współweseli się z prawdą –
miłości, która wszystko przetrzyma.
Maryjo, Matko Miłosierdzia,
prowadź nas do spotkania Boga i drugiego człowieka,
do nowej komunii miłości.
Amen.

 

——————————————————–

Skąd potrzeba tej modlitwy?

– „Cywilizacja singli” to znak naszych czasów.

– W Unii Europejskiej osoby żyjące w pojedynkę stanowią już najliczniejszą grupę spośród wszystkich gospodarstw domowych (32,7%, Eurostat z 2014/2015 r.). Dotyczy to głownie wielkich miast.

– Większość osób stanu wolnego chce zawrzeć małżeństwo i zbudować rodzinę; powody ich samotności są bardzo zróżnicowane. Wiele z tych osób należy do grona bezżennych, „których ludzie takimi uczynili” (Mt 19,12) na skutek m. in. postmodernizmu i „kultury odrzucenia”.

– Rozpowszechnianie Modlitwy o Nowe Rodziny pozwoli zwrócić uwagę na ogromną liczbę dorosłych stanu wolnego, będących dotychczas poza głównym zakresem opieki duszpasterskiej.

– Kościół obchodzi tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Potrzebne jest obecnie również wprowadzenie stałej modlitwy o nowe rodziny, wspierającej realizację podstawowego powołania danego każdemu człowiekowi, czyli powołania do małżeństwa.

– Modlitwa o Nowe Rodziny zawiera w sobie modlitwę o nowe małżeństwa, wychodzi jednak dalej, ukazując potrzebę i wartość (od)budowania rodziny.

– Dobro rodziny to jeden z priorytetów Kościoła, odzwierciedlony m. in. w synodzie biskupów. Owoce sakramentu małżeństwa zależą od jego źródeł, sięgających nie tylko formacji narzeczeńskiej lub doświadczeń wzrastania w rodzinie, ale również – w znacznej mierze – świadomego rozwoju w czasie życia w pojedynkę i podejmowania dojrzałych decyzji.

– Osoby żyjące w pojedynkę są narażone na poczucie osamotnienia. W kontekście niezrealizowanego powołania do małżeństwa słowa Matki Teresy nabierają nowego znaczenia: „Największym ubóstwem człowieka nie jest bieda ani trąd, lecz samotność i poczucie bycia niechcianym”. Nowe formy służby i modlitwy poświęconej temu ubóstwu stają się nieodzowne.

– Towarzyszące modlitwie inicjatywy pod hasłem „Spotkaj Boga, siebie, drugiego człowieka” wspierają w swoim zakresie budowanie proponowanej przez papieża Franciszka „kultury spotkania”.

 

Inicjatywa zrodziła się oddolnie w warszawskich duszpasterstwach dorosłych stanu wolnego, organizujących od 2015 r. m. in. cykliczne rekolekcje dla singli (2015, 2016), adwentowy Tydzień Modlitw o Nowe Rodziny i wiele innych spotkań, cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem (w rekolekcjach w marcu 2016 r. w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie codziennie brało udział ponad tysiąc singli 26+, również z peryferii Kościoła). Zaproszenie do obchodów pierwszego Tygodnia Modlitw o Nowe Rodziny przyjął w 2015 r. m. in. Bp Rafał Markowski i nuncjusz apostolski Abp Celestino Migliore.

 

Inspiracją do treści Modlitwy o Nowe Rodziny jest modlitwa Jana Pawła II o odbudowę rodziny, jego adhortacja Familiaris Consortio, oraz homilia papieża Franciszka rozpoczynająca synod biskupów o rodzinie:

Pomóż nam odbudować polską rodzinę jako święte sakramentalne przymierze osób, jako ostoję pokoleń. Niech ta rodzina będzie prawdziwym środowiskiem miłości i życia. Prawdziwym, odpowiedzialnym. Niech będzie pierwszą szkołą wielkiego przykazania miłości — tej miłości, która „cierpliwa jest, łaskawa jest”, która „nie szuka swego, nie pamięta złego”, która „współweseli się z prawdą” — miłości, która „wszystko przetrzyma” (1 Kor 13, 4-7).

Pomóż nam odbudować polską rodzinę. Poprzez rodziny przebiega przyszłość człowieka. Od nich zależy przyszłość człowieka na ziemi ojczystej. Od nich zależy przyszłość Polski.

Jan Paweł II, Warszawa,  9 czerwca 1991
„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”. (18)
(…) Duch Święty, udzielony podczas uroczystości sakramentalnej, użycza małżonkom chrześcijańskim daru nowej komunii, komunii miłości, która jest żywym i rzeczywistym obrazem tej najszczególniejszej jedności, która czyni z Kościoła niepodzielne Ciało Mistyczne Chrystusa Pana. (19)
Objawienie i właściwe urzeczywistnienie komunii kościelnej ma miejsce w rodzinie chrześcijańskiej, która również z tego powodu może i powinna nazywać się „Kościołem domowym”. (…) Wszyscy członkowie rodziny, każdy wedle własnego daru, mają łaskę i odpowiedzialny obowiązek budowania dzień po dniu komunii osób, tworząc z rodziny „szkołę bogatszego człowieczeństwa”.” (21)

Jan Paweł II, Familiaris Consortio

 

Bóg nie stworzył człowieka do życia w smutku i samotności, ale do szczęścia, by dzielić swoje pielgrzymowanie z inną osobą, która byłaby wobec niego komplementarna; by przeżywać wspaniałe doświadczenie miłości: to znaczy kochać i być kochanym; i by widzieć swoją miłość owocną w dzieciach. (…) Oto marzenie Boga dla jego ukochanej istoty: widzieć ją spełnioną w związku miłości między mężczyzną a kobietą; szczęśliwego na wspólnej drodze, owocnej we wzajemnym darze z siebie.”

Papież Franciszek w homilii otwierającej synod biskupów o rodzinie

Udostępnij

error: Treść jest chroniona!
Przeczytaj poprzedni wpis:
Najpiękniejsza modlitwa świata

"Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Prośba o chleb jest w centrum modlitwy "Ojcze nasz". Chleb codzienny, chleb, który rodzice...

ks. Krzysztof Grzywocz
ks. Krzysztof Grzywocz – O samotności – serce i nerki

Samotność jest częścią wspólnoty, jest znakiem dojrzałości. Każdy z nas potrzebuje odejść czasami w samotność. Jesteście ciekawi tych słów? 

Zamknij